GATA INICIA EL PLA CONVIVINT PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE DIA

Un nou pas endavant per a la construcció del centre de dia i CEAM per a Gata amb la resolució que dona inici al Pla Convivint a Gata. La vicepresidència i Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives ha resolt favorablement la delegació de competències en matèria d’infraestructures de Serveis Socials per a la construcció del centre de dia de persones majors depenents i un CEAM.

L’ajuntament va aprovar per unanimitat assumir la delegació de Conselleria per iniciar les actuacions tècniques necessàries per a la construcció del centre de dia i(CEAM) per la qual assumeix la redacció del projectes d’execució i direcció d’obra amb recursos propis o mitjançant licitació.

La construcció d’aquest centre compta amb una subvenció de la Generalitat de 3.952.833,96 € desglossats en tres anualitats: 2021-2022-2023 i està inclós en el mapa d’infraestructures de serveis socials de la Conselleria, en el Departament 16 Marina Alta, i prevista en l’esmentat Pla entre les noves infraestructures.

Gata es converteix així en el primer municipi que inicia el PLA CONVIVINT d’infraestructures de Serveis Socials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives.

La nova infraestructura, distribuïda en dos plantes i sótano,comptarà amb diversos serveis com sales d’estar, aules taller, menjador i cuina, servei mèdic, d’infermeria i de podologia, biblioteca i sala de lectura, cafeteria, vestuaris, aula d’informàtica,…així com zona d’aparcament pròpia. I tindrà capacitat per a 72 persones.

LA CONSELLERIA INCLOU EL CENTRE DE DIA DE GATA EN EL PLA CONVIVINT

La Conselleria inclou el Centre de dia de Gata en el Pla Convivint

El nou Centre de dia i Centre Especialitzat d’Atenció al major (CEAM) de Gata està més prop de ser una realitat ja que s’ha inclós dins el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, un pla d’infraestructures per a millorar el sistema públic de serveis socials.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han presentat hui CONVIVINT: Pla d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 que contempla la construcció del centre de Gata.

La nova infraestructura, distribuïda en dos plantes i sótano, comptarà amb diversos serveis com sales d’estar, aules taller, menjador i cuina, servei mèdic, d’infermeria i de podologia, biblioteca i sala de lectura, cafeteria, vestuaris, aula d’informàtica,…així com zona d’aparcament pròpia. El Centre de dia, que es construirà a la parcel·la municipal al costat del Centre de Salut,  tindrà capacitat per a 72 persones.

Segons el projecte bàsic que Gata ja ha presentat a Conselleria, l’edifici es distribueix en planta en forma de H. S’organitza en dues bandes longitudinals amb orientació est-oest separades per un pati intermedi, a manera d’espai verd obert que permet la ventilació creuada. En la part central se situa l’accés principal i l’àrea de recepció. Tota la seua distribució permet una relació visual dels usuaris amb el cel i arbrat exterior que humanitza l’espai i fa de l’edifici un espai ple de vida.

DIPUTACIÓ SUBVENCIONA PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gata una ajuda de 24.575 euros destinats a sufragar part de les despeses del Servei d’Ajuda a Domicili i del programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades.
Juntament a aquesta ajuda, han sigut aprovades altres subvencions com els 875,00 euros per a Violència de gènere, destinat al programa d’Assessorament i Atenció a les víctimes de violència de gènere, un dels col•lectius que precisa una immediata i efectiva atenció social, i que suposarà una millora considerable en les actuacions que en matèria de prevenció i atenció especialitzada hagen de requerir aquelles dones que estiguen patint algun tipus de maltractament.
Una altra subvenció per a avaluar el Pla d’Igualtat entre hòmens i dones de Gata de Gorgos per un import de 2.575,74 euros.
I finalment, la Diputació Provincial ha concedit la quantitat de 1.907 euros per a l’adquisició de nou equipament en les dependències de l’àrea de Serveis Socials, i que es destinarà a la compra d’un equip informàtic i mobiliari i material d’oficina.
“Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat l’edil de Serveis Socials, “permetran, com sempre seguir millorant els serveis i prestacions als col•lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre situacions de risc social”.