La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gata una ajuda de 24.575 euros destinats a sufragar part de les despeses del Servei d’Ajuda a Domicili i del programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades.
Juntament a aquesta ajuda, han sigut aprovades altres subvencions com els 875,00 euros per a Violència de gènere, destinat al programa d’Assessorament i Atenció a les víctimes de violència de gènere, un dels col•lectius que precisa una immediata i efectiva atenció social, i que suposarà una millora considerable en les actuacions que en matèria de prevenció i atenció especialitzada hagen de requerir aquelles dones que estiguen patint algun tipus de maltractament.
Una altra subvenció per a avaluar el Pla d’Igualtat entre hòmens i dones de Gata de Gorgos per un import de 2.575,74 euros.
I finalment, la Diputació Provincial ha concedit la quantitat de 1.907 euros per a l’adquisició de nou equipament en les dependències de l’àrea de Serveis Socials, i que es destinarà a la compra d’un equip informàtic i mobiliari i material d’oficina.
“Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat l’edil de Serveis Socials, “permetran, com sempre seguir millorant els serveis i prestacions als col•lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre situacions de risc social”.

Històric de noticies