La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat al Departament de Serveis Socials una ajuda de 20.456 euros destinats a sufragar part de les despeses del Servei d’Ajuda a Domicili i del programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades.

Al costat d’aquesta ajuda, han sigut aprovades tres subvencions més, com els 1500 euros per a Violència de gènere, destinat al programa d’Assessorament i Atenció a les víctimes de violència de gènere, un dels col·lectius que requerisquen una immediata i efectiva atenció social, i que suposarà una millora considerable, en les actuacions que en matèria de prevenció i atenció especialitzada hagen de requerir aquelles dones que estiguen patint algun tipus de maltractament.

També ha sigut aprovada una subvenció per activitats de prevenció en conductes addictives per un import de 1302,48 euros destinats a la formació dels familiars i dels alumnes de l’IES i del Col·legi de Gata de Gorgos per promoure un ús adequat de les noves tecnologies.

I finalment, la Diputació Provincial ha concedit la quantitat de 2.027 euros per a l’adquisició de nou equipament en les dependències de l’àrea de Serveis Socials, i que es destinarà a la compra  d’un equip informàtic y de tres armaris arxivadors.

“Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat l’edil de Serveis Socials Pepa Signes, “permetran, com sempre ha sigut un dels objectius de l’actual equip de govern, seguir millorant els serveis i prestacions als col·lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre situacions de risc social”.

Històric de noticies