JOSEP FRANCESC SIGNES COSTA

Biografia:
Josep Signes Costa va nàixer el 01/09/1970

Formació:
Estudis de Batxillerat
Estudis de Formació Professional en Mecànica

Experiència professional:
Mecànic, administratiu en els departaments de Disseny i Producte. Josep Signes és una persona amb una llarga trajectòria en col·lectius socials, culturals i veïnals, tant a Gata de Gorgos com en la resta de la comarca.

Alcaldía

Mobilitat,Serveis Municipals, Obres Públiques Serveis Socials, Tercera Edat, Transparències, Comunicació i Innovació

email: alcaldia@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 608 243 571

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • CONSORCI D’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DE LA MARINA ALTA (TITULAR)
 • MACMA
 • CONSELL ESCOLAR IES (TITULAR)
 • PRESIDENT DE LA PLATAFORMA SOM MARINA ALTA

PARTIT POLÍTIC:

COMPROMÍS

TONI SIGNES COSTA

1r. Tinent Alcaldia
Portaveu

Hisenda, Personal, Comerç, Urbanisme, Residents, Obres Públiques

email: ajsignes@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 608 243 573

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • CONSORCI D’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DE LA MARINA ALTA (SUPLENT)
 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (SUPLENT)
 • CONSELL ESCOLAR IES (SUPLENT)
 • CREAMA (TITULAR)

PARTIT POLÍTIC:

PSPV-PSOE 

ÀNGELS SOLER FORNÉS

2n. Tinència d’Alcaldia

Cultura, Patrimoni, Educació, Normalització lingüística

email: info@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 608 243 572

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • MACMA
 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (TITULAR)
 • CREAMA (SUPLENT)
 • CONSELL ESCOLAR CEIP STM CRIST (SUPLENT)

PARTIT POLÍTIC:

COMPROMÍS

JOANVI VALLÉS ROSELLÓ

3r Tinència d’Alcaldia

Festes, Governació (Policia local, Protecció Civil, Prevenció d’Incendis i Sanitat)

email: jvvalles@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 608 243 575

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • CONSORCI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE LA MARINA ALTA (TITULAR)
 • CONSELL ESCOLAR CEIP STM CRIST (TITULAR)

PARTIT POLÍTIC:

PSPV-PSOE

TONI ARABÍ ARABÍ

4t Tinència d’Alcaldia

Esports

email: aarabi@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • CONSORCI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE LA MARINA ALTA (SUPLENT)

PARTIT POLÍTIC:

COMPROMÍS

PEPE JUAN MULET

Medi Ambient, Agricultura i Canvi Climàtic

email: intopma@gmail.com

Móvil oficial:

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • CONSELL AGRARI LOCAL
 • UNED (SUPLENT)

PARTIT POLÍTIC:

PSPV-PSOE

NEUS MULET MULET

Dona i Igualtat, Turisme i Joventut

email: nmulet@gatadegorgos.org

Móvil oficial: 608 243 576

REPRESENTANT EN ORGAN COL·LEGIAT:

 • UNED (TITULAR)

PARTIT POLÍTIC:

COMPROMÍS

MAITE SIGNES CASELLES

Portaveu

PARTIT POLÍTIC:

PP

JUAN PEDRÓS TALENS

PARTIT POLÍTIC:

PP

GUILLERMO CHOLBI SART

PARTIT POLÍTIC:

PP

MAITE MESTRE TUR

PARTIT POLÍTIC:

PP

LUIS BLASCO BLASCO

PARTIT POLÍTIC:

PP

VANESA CASTILLO TORRES

PARTIT POLÍTIC:

PP

Personal eventual i assessors

En la present legislatura 2019 – 2023, l’Ajuntament de Gata de Gorgos no compta amb cap lloc en la Relació de Llocs de treball (RPT) reservats per a Personal Eventual