100_9367

La societat municipal Solgata assumirà la gestió del servei de recollida de fem urbà, neteja viària i arreplegada selectiva del municipi. Així és va aprovar en el plenari celebrat anit amb els vots favorables dels grups municipals del PP i Compromís.

L’alcaldessa, Maite Signes, va explicar que el contracte amb l’empresa que actualment presta el servei finalitza a novembre, és per això el moment oportú per a plantejar la gestió pròpia. A més, va afegir que la mercantil municipal ja ha assumit altres serveis de manera positiva com la gestió de l’aigua potable.

Maties Monfort, portaveu de Compromís, va argumentar que recolzaven que Solgata assumira la gestió ja que podia donar un servei de qualitat a un menor preu.

Per la seua part, el regidor socialista Vicent Pineda va explicar que el seu grup s’abstenia per què consideraven que faltaven dades concretes sobre la gestió i la maquinària de què disposen.

A rel d’esta encomanda, també es va dur al plenari una proposta de reducció de la Taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. La taxa es redueix un 8%, així les vivendes passaran a pagar 107 euros i a les empreses es produirà una reducció lineal.

Guillermo Cholbi va explicar que esta baixada es produïa gràcies a l’encomanda de gestió a la societat municipal ja es reduïen els costos del servei.

El punt es va aprovar amb els vots a favor del PP i Compromís i l’abstenció del PSPV,

Així mateix, el plenari va aprovar un reglament regulador de l’ús i explotació de l’Ecoparc que també gestiona Solgata.

Històric de noticies