no-estes-solo-en-navidad-benisano-2014

La regidora de Serveis Socials de  l’Ajuntament de Gata de Gorgos, Pepa Signes, informa que totes les persones que vulguen acollir-se al Programa “No estigues sol en Nadal organitzat per la Direcció General de Serveis Socials i Persones en situació de Dependència, de la Generalitat Valenciana, han d’acudir al Departament de Serveis Socials amb cita previa al 965756549 per tal de recollir els impresos. El termini de tramitació de les sol·licituds finalitza el 4 de novembre.

“Este programa està adreçat a persones grans que viuen sols o que, per diverses circumstàncies, no tenen familiars propers amb qui compartir aquestes dates tan assenyalades”

Els requisits per tal de poder acollir-se al programa són residir a la Comunitat Valenciana; ser major de 65 anys, pensionista, o jubilat amb 60 anys complits; no patir cap trastorn de la conducta que puga afectar la convivència; que visquen sols al seu domicili i els siga totalment impossible reunir-se amb familiars durant les dates de Nadal.

El programa d’enguany es realitzarà des del 23 fins al 27 de desembre a l’Hotel Gran Duque ubicat a Oropesa del Mar (Castelló).

La documentació que han de presentar les persones interessades és fotocòpia del DNI, certificat de convivència expedit per l’ajuntament, fotocòpia de la pensió 2016; si el sol·licitant desitja que l’acompanye un fill amb discapacitat, també certificat de minusvalidesa; informe mèdic; informe del treballador social.

Històric de noticies