L’Ajuntament de Gata inicia el repartiment del tractament contra els vectors de la XYLELLA FASTIDIOSA 2021 per a aquelles parcel·les amb cultius d’ametler, olivera i fruiteres d’os que estiguen situades en el terme municipal de la població.

A aquells agricultors que tinguen una parcel·la en la zona infectada, si presenten la notificació de la Conselleria, se’ls podrà proporcionar producte per a una altra mena de cultius com a fruiters, cítrics, vinya i erms.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural facilita als agricultors d’aquest municipi el producte necessari per a un tractament per a combatre els vectors de Xylella fastidiosa. Els insectes vectors actuen com a transmissors de la malaltia a curta distància, tots ells hemípteros que s’alimenten del xilema de les plantes. En la Comunitat Valenciana, afrofóridos (Philaenus spp i Neophilaenus sp) i cercópidos (p.e. Cercopis spp).

En la pàgina web de la Conselleria tenen a la seua disposició la informació de les bones pràctiques culturals efectives per a combatre també aquests vectors
https://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/xylella-fastidiosa

PROCEDIMENT:
1r- Recollir en l’oficina de registre d’entrada municipal, LA FULLA JUSTIFICATIVA DE REPARTIMENT o bé descarregar-la de la pàgina web municipal:

https://www.gatadegorgos.org/full-justificatiu-de-repartiment-tractament-contra-la-xylella-fastidiosa-2021/

2n- Agafar cita prèvia per a la recollida del producte fitosanitari, bé presencialment o en la pàgina web municipal:  https://gatadegorgos.sedelectronica.es/citaprevia.1

DIVENDRES DE 13.30 – 14.30 hores a partir del 16 abril de 2021
LLIURAMENT EN MAGATZEM MUNICIPAL C/ SANT JOSEP, Nº18

3r- Emplenar la FULLA JUSTIFICATIVA DE REPARTIMENT i signar-la. Per a identificar les parcel·les:

-. Fitxes cadastrals obtinguda de l’oficina virtual del cadastre: https://www1.sedecatastro.gob.es/
-. O en defecte d’això acudir a l’oficina d’informació cadastral municipal.

4t- Acudir AMB CITA al magatzem municipal, (Carrer Sant Josep, 18) acompanyat de la FULLA JUSTIFICATIVA DE REPARTIMENT i CARNET D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS (C. MANIPULADOR).

5é- La quantitat de producte és de 200 cc Karate zeon 10% per HECTARIA per a cultius de cultius d’ametler, olivera i fruiteres d’os.

Històric de noticies