corporac7-4-14

L’alcaldessa de Gata, Maite Signes, ha donat compte al plenari de la remodelació de les delegacions d’alcaldia. Signes es reserva Urbanisme, Medi Ambient, Obres Públiques, Serveis Municipals, Recursos Humans, Igualtat i la caporàlia de la Policia Local.
Guillermo Cholbi serà el 1r tinent d’alcaldia i manté Economia i Hisenda, Foment i Desenvolupament Local.; Mª Rosa Simó, 2a tinència d’alcaldia, Sanitat i Governació; Juan Pedrós, 3r tinència d’alcaldia i assumeix Residents, Festes, Cultura i Educació; Dora Caselles, 4t tinent d’alcalde, Esports i Benestar Socials; i Jesús Angel Palacios, assumeix Joventut, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies.
A més, s’han fet delegacions específiques com la gestió del Cementeri, que durà Juan Pedrós, i la direcció de les actuacions hidràuliques en la xarxa municipal d’aigua potable que delega en Cholbi. A més, no es descarta realitzar més delegacions parcials per a temes concrets
També es modifiquen les atribucions de la Junta de Govern Local, entre els canvis, destaca l’obligació d’aprovar per junta les factures de més de 6000 euros. En canvi, es trauen les llicències d’obra menor que seran aprovades directament per alcaldia donant així més agilitat a la seua tramitació.
En la mateixa sessió s’ha aprovat per unanimitat la dedicació exclusiva i el sou de l’alcaldessa que manté els 1800 euros bruts de l’anterior.

Històric de noticies