xarxallibresjpg

L’Ajuntament de Gata posarà a disposició de les famílies una oficina d’atenció per a tramitar l’ajuda del programa Xarxa Llibres de gratuïtat dels llibres de text i creació d’un banc de llibres per a l’alumnat de primària, ESO i FP bàsica. Aquest servei comptarà amb la col·laboració de l’Ampa de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa i del CEIP Santíssim Crist disposa així com de la Biblioteca Pública.

La sol·licitud telemàtica de l’ajuda es podrà tramitar a la pàgina web https://www.ceice.gva.es/xarxallibres, de l’1 de desembre al 15 de gener. Per a les persones que no disposen dels mitjans tècnics per a realitzar-la a través d’Internet, l’oficina d’atenció estarà oberta de l’1 al 18 de desembre en horari de 9:30 a 11:30 en l’Ajuntament de Gata i en la Biblioteca Pública. A la sol·licitud cal adjuntar la factura detallada amb el llistat nominal dels productes adquirits.

L’ajuda, que podrà arribar fins a 200 euros, es concedirà en dos fases, 100 euros en la primera fase per a l’alumnat que ho sol·licite i es comprometa a aportar els llibres. En una segona fase, fins a 100€ més quan finalitze el curs i es tornen els llibres en bon estat

Les famílies hauran d’emplenar una sol·licitud per cada alumne i hauran de fer constar les dades bancàries (IBAN), el número d’identificació de l’alumne (NIA) que proporciona el centre i el codi de centre. En el cas del centres de Gata, el CEIP Santíssim Crist disposa del codi 03005859 i l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa del codi 03015087.

Una vegada tramitada la sol·licitud s’haurà de presentar, juntament amb la factura de compra, al registre d’entrada de l’Ajuntament.

Les gestions s’hauran de realitzar en la població que estan empadronats els alumnes independentment d’on estiguen escolaritzats.

Històric de noticies