L’Ajuntament de Gata ha publicat a la seu electrònica (https://gatadegorgos.sedelectronica.es/) les bases per a la campanya TARGETES BO CONSUM Gata de Gorgos.

TARGETA BO CONSUM Gata de Gorgos és un programa, finançat íntegrament per una subvenció de la Diputació d’Alacant, d’impuls del consum local amb el qual l’Ajuntament de Gata de Gorgos destina 49.152€ de manera directa en targetes regal i amb el qual es pretén beneficiar tant al teixit empresarial local com a la ciutadania, estimulant la compra en establiments locals adherits a la campanya.

Es formalitzaran a través de les “Targetes regal” emeses per l’entitat financera Caixa Popular, en les quals els ciutadans i ciutadanes abonen el 50% del cost de la targeta.

La data màxima de consum de les targetes és fins al 13 de novembre de 2022, quedant sense ús a partir de la data assenyalada, sense possibilitat de renovació de la targeta.

Les targetes tenen un valor de 50 €, dels quals, el ciutadà o la ciutadana aporta 25 €.

Poden sol·licitar adherir-se a aquesta campanya:

– Les pimes, micropimes i autònoms legalment constituïts independentment de la seua forma jurídica, que tinguen establiment (FÍSIC) obert al públic en el terme municipal de Gata de Gorgos.

– Els establiments adherits hauran de presentar un IAE obtingut amb anterioritat a l’1 de juny de 2022. Els establiments que hagen adquirit el seu IAE amb posterioritat a aquesta data quedaran exclosos de la campanya.

– Que exercisquen activitat econòmica al municipi, excepte les activitats en els següents IAE:

SECCIÓN

DIVISIÓN

AGRUPACIÓN

GRUPO

EPÍGRAFE

DESCRIPCIÓN

1

6

64

646

COM. TABACS I ARTICLES DE FUMADOR

1

6

66

663

COMERÇ AL DETALL FORA D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL PERMANENT (AMBUL, MERCAT AMBULANT I MERCATS OCASIONALS O PERIODICS)

1

6

66

664

COM. EN EXPOSIT. Y APARELLS AUTOMATICS

1

6

66

665

COM.MEN.PER CORREU O CATALEG

1

8

81

INSTITUCIONS FINANCERES

1

9

96

969

ALTRES SERVEIS RECREATIUS N.C.O.P.

1

9

98

982

TOMBOL., VERB., LOTERIES, APOST. ESPORT.

2

8

87

LOTERIES, APOSTES I ALTRES JOCS D’ATZAR

– Ser una pime conforme a les normes de la UE.

– El nombre de persones ocupades en l’establiment comercial no és superior a 10 persones treballadores a jornada completa o equivalent. Si una empresa té diversos establiments situats a Gata, pot tindre un màxim de 10 persones treballadores en cadascun dels establiments a jornada completa o equivalent.

– Que mostren el seu desig a participar en la campanya mitjançant la col·locació del material publicitari facilitat per l’organització i que accepten la totalitat de les bases.

– Requisits tècnics: posseir un telèfon mòbil amb connexió 4G o ordinador connectat a la xarxa Wifi o internet ADSL. A més, haurà de disposar d’un dispositiu de cobrament o TPV amb banda per a la lectura de les targetes (Datàfon).

– Disposar en l’establiment, a la vista de les persones, la informació relativa a la Campanya, que serà facilitada per l’ajuntament de Gata.

PROCEDIMENT D’ADHESIÓ PER PART DE LES EMPRESES

Per a l’adhesió de les empreses a la campanya, aquestes han d’emplenar el formulari «Comunicació de les EMPRESES per adhesió CAMPANYA TARGETA BONS CONSUM 2022 que trobaran en la seu electrònica (https://gatadegorgos.sedelectronica.es/).

El termini per a adherir-se a aquesta campanya és 4 al 14 d’octubre de 2022.

A partir d’aquesta data les empreses que no s’inscriguen no poden formar part de la campanya TARGETA BO CONSUM Gata de Gorgos.

A l’enviament del formulari d’inscripció ha d’acompanyar-se la declaració responsable que es compleixen els requisits detallats en l’article anterior i certificat AEAT d’IAE.

Consulteu la informació sobre la campanya en les BASES. (https://gatadegorgos.sedelectronica.es/)

Per a més informació podeu contactar amb l’ADL Creama Gata al 96 575 62 63.

Històric de noticies