GataResidencial

Tècnics i responsables d’Urbanisme s’han reunit amb els representants de l’empresa Bertolín SAU  per reiniciar les obres de finalització de la urbanització Gata Residencial d’acord a la decisió presa per l’Ajuntament de Gata en plenari.

L’empresa ha manifestat, durant la reunió, la seua la negativa a emprendre les obres no concloses. Davant d’aquesta resposta, els serveis jurídics iniciaran les mesures legals pertinents per donar solució a aquest conflicte.

En el  plenari ordinari de 30 de març es va aprovar per unanimitat rebutjar les pretensions de l’empresa Bertolin SAU, contractada per finalitzar les obres de d’urbanització Gata Residencial,   que sol·licitava la resolució de contracte i una indemnització. Així, se’ls va comunicar que reiniciaren les obres, tal com ja se’ls va notificar a febrer de 2015, que es troben paralitzades per causes imputables a l’empresa.

Històric de noticies