L’Ajuntament de Gata de Gorgos reafirma el seu compromís amb la millora de la transparència pública amb l’inici d’ un projecte integral que compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana i la Diputació d’Alacant.

El projecte té com a objectiu principal l’adequació del Portal de Transparència de l’Ajuntament per a complir amb la normativa vigent, facilitant l’accés a la informació pública a la ciutadania. No obstant això, també preveu l’elaboració d’un “Protocol de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern” que permeta a l’Ajuntament complir amb les obligacions regulades en la legislació tenint en compte diferents metodologies de referència en matèria de transparència pública.

Aquesta iniciativa també inclou actuacions encaminades a elaborar una completa “Guia de Bones Pràctiques en Transparència” per a associacions i entitats no lucratives, recopilant aquella informació relativa a les seues obligacions en matèria de transparència, les característiques i principis que han de complir i el lloc on han de publicar la informació.

A més, no sols les entitats rebran informació, sinó també la ciutadania mitjançant l’elaboració de material comunicatiu orientat a sensibilitzar i conéixer la cultura de la transparència i el bon govern des de la gestió municipal.

Finalment, també es preveu la realització d’accions formatives destinades a millorar la formació del personal representant del consistori encarregat de complir amb les obligacions en transparència i bon govern.

Gràcies a les activitats de l’estratègia, l’Ajuntament de Gata de Gorgos adequarà les seues actuacions a les lleis de transparència: la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei valenciana 1/2022, de 13 d’abril, enfortint així la transparència i la rendició de comptes en l’administració pública local.

Històric de noticies