L’Ajuntament de Gata va aprovar, en la sessió plenària de novembre, els Pressupostos per a 2015 de 4.336.413, 72 euros i un pressupost acumulat , juntament amb la SA municipal Solgata de 5.057.909, 58, amb els vots a favor del PP (6 vots) i l’abstenció del PSPV (4vots) i de Compromís (3 vots).

Guillermo Cholbi, regidor d’Hisenda, va explicar que el pressupost de Solgata per l’augment de serveis que assumeix l’empresa municipal.

Així mateix, va argumentar que es tracten d’uns pressupostos els quals és pretén “donar els serveis bàsics amb qualitat” i on les variacions es centren en l’augment de la partida d’inversions i la reducció de les despeses financeres. Va destacar que s’incrementa de la partida de foment de l’ocupació i és dota una partida per a la redacció de projectes.

Matías Monfort, portaveu de Compromís, va argumentar que no anaven a oposar-se a l’aprovació dels pressupostos, “ja que no eren uns pressupostos ambiciosos sinó continuistes”. A més va afegir que eren per als 6 mesos que queden de legislatura. En la mateixa línea es va expressar el portaveu del grup socialista Vicent Font.

Dins de l’apartat d’Hisenda també va prosperar, per unanimitat, la baixada del tipus impositiu de l’Impost de Bens Immobles, de 0,90 a 0,85. Esta és la segona baixada del tipus impositiu de l’IBI , ja que en el plenari de juliol es va reduir de l’1% al 0’90%. Una vegada elaborats els pressupostos , des de la regidoria d’Hisenda, es va comprovar que amb l’augment d’edificacions que s’han donat d’alta es podia reduir el tipus sense que es variara substancialment la recaptació.

També es va comentar en el plenari que esta mesura va unida a la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost de Bens immobles que suposa una regularització cadastral.

Històric de noticies