corporac7-4-14

L’Ajuntament de Gata va celebrar, anit, l’últim dels plenaris ordinaris de l’actual legislatura, coincidint amb la convocatòria oficial d’eleccions municipals.

Els 13 regidors de la corporació van votar a favor de sol·licitar la declaració de la Festa de Reis de Gata d’Interès Turístic Provincial i seguir així pel camí iniciat l’any passat amb la declaració de Festa d’Interès Turístic Local.

Per continuar amb el procés iniciat a la plaça de l’Església de substitució de canonades i millora de la xarxa d’aigua potable, la corporació va aprovar sol·licitar l’obra de condicionament de la xarxa d’aigua potable al carrer La Bassa dins del Pla Provincial d’obres i Serveis 2016. A través d’esta subvenció, la diputació arribaria a subvencionar el 80% de la inversió.

També es sol·licitarà adherir-se al Pla Provincial d’Estalvi Energètic 2016 per substituir les actuals calderes de l’edifici del CEIP Santíssim Crist per calderes de pellets. Es tracta d’un projecte de 150.000 euros del qual es sol·licita el finançament del 95%.

En l’apartat d’urbanisme van prosperar dos propostes d’ordenances, per una banda, l’ordenança de Conservació de Solars i Parcel·les, amb què es pretén evitar el risc d’incendis i plagues que afecten a tercers. La norma recull les obligacions de neteja i manteniment per part dels propietaris, així com el catàleg de sancions. El regidor d’Agricultura, Guillermo Cholbi, va explicar que compta amb el vist-i-plau del Consell Agrari Municipal que va suggerir que si el propietari no complia l’obligació de neteja ho faria l’Ajuntament subsidiàriament i establiria un preu raonable.

Per l’altra, van aprovar una Ordenança d’Autorització Urbanística i d’Activitats, amb la intenció d’agilitzar tràmits administratius com les llicències d’obra menor o llicències d’activitat.

Finalment, també es va aprovar, per unanimitat, la modificació de crèdit necessària per adquirir un nou vehicle per a l’agrupació local de Protecció Civil.

Tots els partits van coincidir de la necessitat de dotar a l’agrupació que realitza una gran tasca de voluntariat per al municipi.

Històric de noticies