plenari1 plenari2

En la sessió plenària celebrada ahir es van tractar els diferents aspectes organitzatius que regiran el funcionament de la institució durant la legislatura.

Entre altes assumptes, es va aprovar que els regidors Àngels Soler, Compromís, i Jaume Monfort, de JuGA, seran els dos corporatius que exerciran una dedicació exclusiva i parcial. L’alcaldessa, Magda Mengual, va explicar que per a no variar el pressupost es mantenia el sou de l’anterior legislatura, però en este cas partit; Soler cobrarà 1000 euros al mes i Monfort 500 euros. La proposta va prosperar amb els vots a favor de Compromís, Psoe i JuGa i l’abstenció del PP.

Respecte als portaveus dels diferents partits, Maite Signes serà la portaveu del PP; Àngels Soler, la portaveu de Compromís; Ma Elena Rodríguez la portaveu de PSOE, i Jaume Monfort, el portaveu de JuGa.

A més l’Alcaldessa va donar a conèixer els membres i delegacions de la Junta de Govern Municipal i les tinències d’alcaldia, que tenen Àngels Soler, 1r tinent d’alcalde, Vicent Font, 2n i Jaume Monfort, 3r.

També es va donar compte en el plenari de les delegacions genèriques de l’Alcaldia que conserva Obres Públiques, Recursos Humans i Normalització Lingüística, i delega en els regidors, Serveis Municipals, Desenvolupament i Patrimoni Local que assumeix Àngels Soler; Teresa Arabí ,Economia, Hisenda i Esports, excepte futbol; Noel Gadea, Joventut, Festes i Turisme; Vicent Font, Policia i Seguretat Ciutadana, Futbol i Ma Elena Rodríguez, Cultura, Educació i Residents; Jaume Monfort , Govern Obert (transparència, Participació Ciutadana i Noves Tecnologies) i Desenvolupament Urbà Sostenible: Planejament, Disciplina Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, i Pepa Signes, Desenvolupament Humà: Igualtat, Serveis Socials i Sanitat).

A més es va aprovar la periodicitat de les sessions, que seran l’últim dimarts de mes imparell, així com les atribucions i composició de les comissions informatives, la constitució d’una mesa de contractació i el nomenament dels representants municipals en òrgans de representació corporativa. Així com l’assignació econòmica dels grups polítics que serà de 200 euros fixes i 7 variables depenent del nombre de regidors, i les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions que serà de 100€ per plenari, 70 per Junta de Govern i 35 per comissions informatives.

Històric de noticies