Joan Vicent Vallés Roselló va prendre possessió com a nou regidor del grup municipal del PSPV_PSOE de l’Ajuntament de Gata en la sessió plenària celebrada ahir. Vallés va assumir el càrrec després de la renúncia de l’anterior regidora Mª Elena Rodríguez Choque.
Acabant la sessió, va presentar la seua dimissió per motius laborals el regidor socialista Pepe Juan Mulet.

Aproven les inversions sostenibles per a 2017
En el plenari ordinari de juliol, que es va avançar a la data prevista per la proximitat de les festes, també es va aprovar, d’acord a la llei, destinar part del romanent de tresoreria de 2016 a inversions sostenibles.
Dels 750.000 euros de romanent del exercici anterior es dedicaran 129.000 euros a condicionament i tancament de l’entorn de la zona esportiva de les Sorts (33.000), a substitució de l’enllumenat de la zona del cementeri per led (30.000), reparació de diversos carrers (60.000) i a patrimoni (6.000) per a la millora del museu i adquisició de vitrines adequades, especialment per a la plaqueta del parpalló.

Històric de noticies