portaltransparencia

La regidoria de Govern Obert de l’Ajuntament de Gata ha posat en funcionament el Portal de Transparència Municipal amb l’objectiu de facilitar a totes les persones interessades un accés senzill a la informació més important relativa a les activitats de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. Segons el regidor Jaume Monfort, “d’aquesta forma, reforcem el compromís de rendir compte de les nostres actuacions a la societat a la qual ens devem, i alhora donem compliment a la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern”.

El portal, al qual es podrà accedir des de la web municipal www.gatadegorgos.org, recull tota la informació municipal tal com recull la llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana que entrarà en vigor el dia 9 d’octubre. La pàgina s’ha elaborat amb recursos propis de la institució i a través de software lliure.

Històric de noticies