pobresaenergetica

 

L’Ajuntament de Gata ha signat l’adhesió als acords de col·laboració per evitar la suspensió del subministrament d’energia per raó de la pobresa energètica de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i vertebració del territori.

El passat mes de setembre la Conselleria de Presidència va subscriure acords amb diverses companyies de subministrament energètica amb la finalitat d’esmorteir i evitar els efectes de la pobresa energètica perquè cap família es quede sense subministrament i puga afrontar els costos de la factura d’energia, especialment a l’hivern.

Aquest acord faculta a l’Ajuntament de Gata, a través del Departament de Serveis Socials, per tramitar les ajudes per a fer front al pagament de rebuts de persones i unitats familiars que es troben en risc d’exclusió social.

Històric de noticies