L’Ajuntament de Gata ha iniciat la Setmana Medi Ambient i Reciclatge – FEM I SEPAREM. Es tracta d’una campanya d’informació, formació i sensibilització al voltant de la gestió dels residus, on s’incideix en la importància de la separació en origen, reconèixer els residus i fer una correcta utilització dels contenidors i de l’ecoparc.

La implicació i corresponsabilitat de la ciutadania és vital en la correcta gestió en origen dels residus i per tant, en la contribució en l’obtenció de taxes elevades de recollida selectiva.

Les activitats han començat en els centres escolars del municipi amb tallers, accions educatives de sensibilització i visites a l’ecoparc. Així mateix, per a la població en general, s’instal·larà un punt informatiu en el mercat de divendres on l’equip d’educació ambiental donarà informació a la ciutadania i distribuirà material informatiu elaborat per l’empresa municipcal Sòlgata i l’Ajuntament de Gata.

Històric de noticies