L’Ajuntament de Gata de Gorgos ha dut a terme la pavimentació dels camins dels Trossets i d’un tram del camí de les Planisses. Aquesta obra s’emmarca en l’ajuda concedida per l’Excma. Diputació d’Alacant per Resolució de la “Convocatòria de Subvencions a favor d’ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL a executar pels ajuntaments, any 2023”, (anunci del Butlletí Oficial de la Província núm. Núm. 141 de 24/07/2023).

L’import de l’obra ha ascendit a 46.524,50 € dels quals la Diputació d’Alacant aporta un total de 37.500,00 €.

Històric de noticies