+ INFORMACIÓ:  https://www.gatadegorgos.org/lajuntament-llanca-la-campanya-de-targetes-bo-consum-de-gata/

CONSULTEU BASES I DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

https://gatadegorgos.sedelectronica.es/info.0?x=tDXHLRC1rhM7cm2Vq49mcI4vc3S-QhRioYJkz11jQKP0Ibs6TEn1a7IOq1LpfH0Ny0Y2nO1cvnvyFVJOY2UcIujMC0Jzk5VgMpOml4cGyqJ-yPtfV38-IqwS*G6TsOqp

Històric de noticies