camp1

L’Ajuntament de Gata va reunir ahir el Consell Agrari Municipal per tractar dos temes que preocupaven al sector agrari com són la plaga de conills i la neteja de bancals erms.

A més, es va aprofitar per presentar a la nova presidenta, l’alcaldessa Magda Mengual, i la nova regidora Àngels Soler, que dins de la regidoria de Desenvolupament Local, dirigirà Agricultura.

Soler va explicar que la intenció es revitalitzar-lo com a òrgan consultiu, col·laborador i assessor i instituir la periodicitat trimestral, tal i com recullen els estatuts.

Per primera vegada, la sessió del Consell Agrari es va fer de manera pública i es va donar participació als assistents interessats en el tema.

Així, a més de representants de tots els grups polítics municipals es van reunir delegats de sindicats i associacions agràries, Cooperativa agrícola, associació de Caçadors i empresaris agraris.

Entre tots, “es van buscar noves solucions a problemes antics”, segons Soler. Es van plantejar propostes com un diagnòstic del territori, gestió forestal, jardineria agrícola, bancs de terra, subvenciones per a temes concrets, estratègia territorial. També es va tractar el tema dels problemes que tenen els propietaris de bancals en altres termes municipals amb el manteniment dels camins.

Per la seua part, la societat de Caçadors va explicar que des de gener a juny de 2015 s’havien comptat més de 1600 conills caçats.

Històric de noticies