Els tres grups municipals que formen l’Ajuntament de Gata: PP , Compromís i PSPV han signat el segon acord Reactivem Gata.

Els representants de les tres forces polítiques que formem part de la Corporació Local: María Teresa Signes Caselles. Grup municipal Partit Popular; Josep Francesc Signes Costa, Grup municipal COMPROMÍS i Antonio José Signes Costa, Grup municipal PSPV s’han reunit aquest matí i han signat l’acord que es durà al pròxim Plenari per la seua aprovació definitiva

L’acord inclou els següents punts:

 • Crear un fons de 300.000€ per a ajudes directes a autònoms i micro -Pimes:Adhesió als plans d’ajudes que impulsen des de les diferents administracions,(Generalitat, Diputació) i les seues diferents línies. Els primers 197.513,00€ és destinarien al Pla Parèntesi d’ajuda a l’hoteleria, activitats turístiques, artístiques i esportives.

 • Continuar impulsant plans d’ocupació, i participar en els que s’impulsen a nivell autonòmic:Per al 2021 es preveu sol·licitar totes aquelles que vagen eixint, com ECOVID, EMPUJU o EMPA01, i si és el cas, aquelles noves convocatòries a què ens puga’m acollir.

 • Crear un fons de 50.000€ per ajudes socials: Prestacions econòmiques dirigides a aquelles persones i famílies que els manquen el mitjans econòmics suficients per a fer front a cobrir les despeses derivades de l’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació, cures personals essencials, prioritàriament vestit i higiene, allotjament temporal en casos d’urgència social, altres necessitats bàsiques essencials que de forma motivada puguen ser valorades com a imprescindibles pels equips socials de base, amb l’objectiu d’assegurar la integritat física de les persones, la seua estabilitat personal, social i laboral, la prevenció d’un risc greu d’exclusió social, la permanència en el domicili habitual, o qualsevol altra que estiga en consonància amb les característiques i l’objecte d’aquesta prestació.

 • Continuarem amb la taxa d’ocupació de via publica derogada: Totes les persones que sol·liciten per a terrasses de bars, cafeteries… l’ocupació de via publica no tindran que fer front a cap de taxa.

 • S’eliminarà la taxa per obertura de nous negocis.

 • S´ha ajornarà el cobrament de les quotes pendents de les Escoles Municipals. Es practicaran devolucions ingressos indeguts o compensacions de les que no hagen sigut gaudides abans de finalitzar el curs.

 • Creació d’una partida de 5000€ per ajudes al transport d’estudiants fora de Gata: Té com a objectiu la concessió d’ajudes individualitzades al transport, per a persones que cursen estudis d’ensenyaments reglats Prioritzant aquelles famílies amb ingressos baixos, o que es trobin en situació d’atur o subsidi.

 • Personal Creama: Es dotarà de més personal per continuar oferint un bon assessorament i suport a afectats i altres agents implicats en la tramitació de totes les prestacions. Impulsaran reunions informatives amb els agents implicats en la tramitació d’ajudes.

 • Continuar fomentant el Comerç Local des de la Regidoria de Comerç: S’impulsarà campanyes o accions per a incentivar el consum local. Totes elles amb col·laboració amb l’Associació de Comerç i la resta de comerç local.

 • Cessió d’Espais públics per a la campanya de vacunació: El Pavelló Esportiu quedarà a disposició del Centre Metge en cas de necessitat per a tindre lloc una vacunació massiva. Donada la seua proximitat i fàcil accés. També es posaria al seu abast qualsevol altra petició d’infraestructura on necessitat material que ens aplegarà de la seua part.

 • Donar les màximes facilitats al contribuent amb el pagament de tributs municipals, ajornant i deixant en suspensió els impostos de: Fem, Guals i IVTM.

 

Històric de noticies