El Pla de Municipalització de L’IVAJ implanta la figura del personal Tècnic de Joventut

a la Marina Alta.

Des de 2018 fins a 2021 vuit professionals tècnics de Joventut s’han incorporat a la Xarxa Jove de la Marina Alta amb la finalitat de planificar, coordinar i organitzar una nova línia de polítiques integrals de joventut on el jovent, de 12 a 30 anys, és el pilar fonamental i des d’on sorgeix la detecció de necessitats que marcaran les línies d’actuació futures. Professionals vinculats als àmbits de l’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri que han sigut contractats pels ajuntaments majors de 5000 habitants de: Gata de Gorgos, Ondara, Pego, Xàbia, Dénia, Teulada Moraira i Calp. A més, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta ha estat dotada d’una tècnica de joventut i en breu rebrà la incorporació de dos perfils Tècnic en Animació Sociocultural i Turística que atendran els pobles menors de 5000 habitants. L’arribada d’aquest equip humà interdisciplinar ha estat possible gràcies a una línia de subvenció nominativa de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que, amb una inversió superior als 3 milions d’Euros a tota la Comunitat Valenciana, ha de permetre materialitzar la llei 15/2017 de Polítiques Integrals de Joventut adreçada al col·lectiu d’edats situades entre el jovent de 12 i els 30 anys.

Un grup poblacional tremendament desprotegit i vulnerable al que es pretén acompanyar en el seu projecte vital, individual i col·lectiu, fomentant la seva participació activa i directa en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la Marina Alta. Un acompanyament que es fa més urgent arran la pandèmia de la COVID19. Segons l’Estudi d’Impacte i Nova Normalitat del Consell Valencià de la Joventut (CVJ, 2020) “el 43% de la joventut valenciana considera que el confinament ha afectat la seua salut mental”. De la mateixa manera, “l’atur juvenil supera ja la taxa del 40% especialment entre la població menor de 25 anys”. I en aquestes circumstàncies l’emancipació esdevé una meta de difícil assoliment, més si tenim present que el preu mitjà d’un habitatge lliure equival a 11’5 vegades el salari mitjà anual d’una persona jove de 16 a 29 anys. Aquestes són algunes de les dades de les quals parteix l’Estratègia Valenciana de la Joventut (EVJ) com a eina d’ordenació i direcció estratègica d’accions i mesures d’inclusió i cohesió social vinculades a la joventut valenciana. Un col·lectiu que pateix un risc creixent d’exclusió social i que en àmbits com el de la salut s’enfronta a dades que evidencien, per exemple, un descens en l’edat d’inici al consum de cànnabis fins als 14 anys.

Així queden definides les principals línies d’intervenció del nou equip tècnic de Joventut de la Marina Alta que té com a primer repte l’elaboració d’un Pla Jove Territorial d’àmbit comarcal i els Plans de Joventut de cada població. Aquest document marc contextualitzat en cada municipi s’elaborarà rere un procés de diagnosi de la realitat de la joventut. Per això, en els mesos vinents, cada àrea juvenil encetarà múltiples processos de consulta amb tots els agents socials que interactuen amb joves i directament amb els fragments poblacionals d’entre 12 i 30 anys. En aquesta primera fase de sondeig es pretén identificar les principals necessitats i demandes del jovent i assolir altres objectius com els que passem a destacar. Identificar els models socials on es miren la nostra joventut. Buscar les claus motivacionals que espenten la joventut de forma activa, així com potenciar les habilitats i capacitats d’aquest col·lectiu.

Este primer treball d’anàlisi de la realitat haurà de permetre elaborar el document mare que ha de servir de referència per a la planificació i desenvolupament de les polítiques de Joventut i crear un pla d’intervenció en els principals àmbits d’acció on cal cobrir mancances. Per aquest motiu, el personal Tècnic de Joventut vertebrarà diferents mecanismes de consulta amb consells joves, fòrums, trobades o corresponsalies per tal que el jovent siga l’autor del seu propi ideari.

Paral·lelament, des de diferents regidories i Centres d’Informació Juvenil locals es promouran activitats multidisciplinàries partint de l’ideari de l’IVAJ: Europa, formació, idiomes, ocupació, temps lliure, participació, solidaritat, diversitat, medi ambient, cultura, salut, habitatge, carnet jove, oci educatiu, albergs i centres juvenils. A continuació es dissenyaran i promouran campanyes de conscienciació i prevenció que tractaran de minimitzar els riscos als quals el jovent està sotmès. Parlem d’emocions, addiccions, tecnologia, assetjaments i violència de gènere, principalment. En aquest procés, els Punts d’Informació Juvenil d’arreu de la comarca seran l’enclavament de referència en tant que es tracta d’espais adreçats a la informació juvenil, la formació contínua, la cerca d’alternatives d’oci educatiu i accions lúdiques saludables.

Històric de noticies