plaigualtat

Durant 2015, La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gata de Gorgos ha rebut per part de la Diputació Provincial d’Alacant subvencions per valor de 20.800 euros.

D’ells, 17.241 € tenen com a objectiu de cofinançar serveis i programes relacionats amb els Serveis socials d’Atenció primària. En el nostre municipi s’han destinat 13.610 € per al finançament del Servei d’Ajuda a domicili i 3.631 € per a Programes que tindran per objecte l’atenció de les necessitats més bàsiques.

Respecte a les Subvencions atorgades per al desenvolupament de programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, la Diputació ha destinat 1.768,19€ per a l’elaboració del la d’igualtat entre Homes i dones partint d’un diagnòstic sobre la situació d’igualtat a Gata de Gorgos. També es destinaran 1.808,36 € a la realització del programa Disney Women World que té com a objectiu impulsar els models coeducatius en l’àmbit escolar basat en la igualtat i prevenció de la violència de gènere.

Històric de noticies