Dins la convocatoria d’ajudes a municipis de la província per a l’equipament de instal·lacions culturals de titularitat municipal 2020 la Diputació ha concedit 4900 euros per a l’adquisició de l’equipament audiovisual de l’Edifici Polivalent Guillem Agulló i Centre Social.

 

 

Històric de noticies