L’Ajuntament de Gata de Gorgos rep subvencions de la Diputació d’Alacant per a programes de serveis socials

La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat al Departament de Serveis Socials una ajuda de 25.395 euros destinats a sufragar part de les despeses del Servei d’Ajuda a Domicili i del programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades.

A més d’aquesta ajuda, han sigut aprovades tres subvencions més, com són els 1804,76 euros per a Violència de gènere, destinat al programa d’Assessorament i Atenció a les víctimes de violència de gènere, un dels col•lectius que precisen d’una immediata i efectiva atenció social, i que suposarà una millora considerable, en les actuacions que en matèria de prevenció i atenció especialitzada hagen de requerir aquelles dones que estiguen patint algun tipus de maltractament.

I finalment, la Diputació Provincial ha concedit la quantitat de 1.306 euros per a l’adquisició de nou equipament en les dependències de l’àrea de Serveis Socials, i que es destinarà a la compra d’un equip informàticm una cadira i un armari.

“Aquestes ajudes i subvencions”, ha assenyalat l’edil de Serveis Socials, “permetran, com sempre ha sigut un dels objectius de l’actual equip de govern, seguir millorant els serveis i prestacions als col•lectius més vulnerables, per a prevenir i atendre situacions de risc social”.

Històric de noticies