Creama Gata ha iniciat una campanya per a informar als seus usuaris sobre la subvenció de foment d’ocupació dirigida a emprenedors convocada per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Concretament, es dirigeix als treballadors aturats inscrits en el SERVEF que creuen llocs de treball a través de l’activitat empresarial independent, és a dir, sempre que es constituïsquen en autònoms o professionals per compte propi. Les ajudes van des dels 2.500 fins als 5.000 euros segons el col·lectiu d’emprenedors (joves menors 30 anys, majors de 45 anys, dones, persones amb alguna discapacitat, etc.).
Per a aquest exercici, la Conselleria només subvencionarà a les empreses que inicien la seua activitat des del 3 de juliol fins al 30 de setembre.

L’ordre de la Conselleria regula, així mateix, ajudes a la primera contractació. En aquest cas se subvencionarà tant la contractació indefinida si s’ha realitzat des de l’1 de gener del 2014 com la temporal si es realitza a partir del 3 de juliol. Les quanties van des dels 1500 € fins als 6.000 € , depenent del tipus de contracte i col·lectiu contractat (Contractacions amb menors de 30 anys, majors de 45 anys o inscrits en el SERVEF interrumpidamente almenys 365 dies previs a la contractació), prioritzant en aquest cas la contractació d’aturats menors de 25 anys. També hi ha ajudes per al contracte a temps parcial si és d’un mínim de 20 hores. El termini màxim per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza el 30 de setembre de 2014.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtenir tota la informació en CREAMA Gata de Gorgos, tel. 96 575 62 63 / ralemany@creama.org

Històric de noticies