S’ha convocat Consell Municipal d’Esports per al dia 30 d’octubre
Si alguna persona federada en algún esport que no estiga representat en
associació existent i empadronat a Gata que desitge formar part,
es pose en contacte amb la regidoria (email: scaselles@gatadegorgos.es),
per tal d’assistir al Consell.

Històric de noticies