Es poden consultar els plecs de clausules administratives per a la  concessió del servei de Bar a la Piscina Municipal, Bar Alcolaes i Bar CSI a la seu electrònica:

SEU ELECTRÒNICA

Històric de noticies