L’Ajuntament de Gata de Gorgos disposa d’un Punt de Registre d’Usuari (PIC) per a l’expedició dels certificats digitals.

Els Certificats Reconeguts de Ciutadà en Suport Software emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web i en suport fitxer (extensió .p12).

Permeten firmar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d’usuaris davant de servicis telemàtics i la firma electrònica i el xifrat de documents en tot tipus d’aplicacions. Alguns exemples d’ús són l’ Oficina Virtual de l’Agència Tributària, l’Oficina Virtual de la Seguretat Social, l’Oficina Virtual del Cadastre, els serveis online de la Generalitat Valenciana, etc.

Punts de Registred’Usuari

Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital en suport programari han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari de l’ACCV (PRU) que existixen a la Comunitat Valenciana. L’emissió del certificat digital és presencial i dura entre 5 i 10 minuts des del moment de la sol·licitud. Haurà d’identificar-se amb el seu D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. 

Històric de noticies