Durant els mesos de juliol-agost-setembre es convocarà per carta a les persones de 50 a 69 anys per a participar en la 5a ronda del programa de prevenció del càncer colo-rectal.

folleto-colon2011

Històric de noticies