BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS EN EL MARC DE LA ‘CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A BEQUES DE FORMACIÓ A JOVES, ANUALITAT 2016’.

El període de presentació d’instàncies serà del 12 al 23 de maig.

Bases selecció joves Gata BECA 2016 signades

INSTÀNCIA

Històric de noticies

Histórico de noticias

Historical news

Share This