BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ PER L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS EN EL MARC DE LA ‘CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A BEQUES DE FORMACIÓ A JOVES, ANUALITAT 2016’.

El període de presentació d’instàncies serà del 12 al 23 de maig.

Bases selecció joves Gata BECA 2016 signades

INSTÀNCIA

Històric de noticies