Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022.

Inici | Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022.

És objecte d’aquestes condicions, regular les ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre el teixit empresarial de Gata de Gorgos.

L’Ajuntament de Gorgos juntament amb l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, davant la situació derivada per la crisi sanitària, pretenen impulsar l’activitat econòmica mitjançant aquesta convocatòria d’ajudes que tenen per finalitat afavorir i facilitar liquiditat a les nostres persones autònomes, microempreses, i petites i mitjanes empreses, permetent el compliment de les seues obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i l’ocupació, així com esmorteir la reducció dràstica d’ingressos.

Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, sent pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats que complisquen el requisit que la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022, haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturada en 2019, entre altres requisits.

La quantia de les ajudes serà la que resulte de dividir el total de la mateixa, 49.152,00 €, entre el nombre de subvencions concedides, sense que en cap cas puga sobrepassar el límit màxim de 4.000 euros per entitat beneficiària.

Se subvencionarà el 100% del total dels conceptes subvencionables justificats i degudament pagats, exclosos els impostos indirectes.

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el BOP (26/09/2022)

Preferentment a través del tràmit habilitat a l’efecte en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gata de Gorgos https://gatadegorgos.sedelectronica.es/

Documents:

Seu electrònica Ajuntament de Gata:

– Bases:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

– Impresos:

1. Sol·licitud i declaracions

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2. Declaració minimis

20220922_IMPRÉS MINIMS (Ajudes a empreses Diputació COVID 2022) 20220922_Uns altres_Bases AJUDES DIPU empreses minimizar impacte COVID GATA2022

3. Annex compte justificatiu

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Històric de noticies