BASES CONTRACTACIÓ ASSESSOR SERVEIS JURÍDICS

Inici | BASES CONTRACTACIÓ ASSESSOR SERVEIS JURÍDICS

anunci DECRET 2016-0061 [decret regidor] urbanisme contractar assessor jurídic extern

2016 Contractació de Serveis Jurídics assessor menor amb bases de selecció

Històric de noticies