Gata aprova els aspectes organitzatius del nou ajuntament

En la sessió plenària celebrada ahir es van tractar els  diferents aspectes organitzatius que regiran el funcionament de l’Ajuntament de Gata durant la present legislatura. L’Alcalde  va donar a conèixer els membres i delegacions de la Junta de Govern Municipal i les tinències d’alcaldia, que tenen Toni Signes, 1a tinència d’Alcaldia; Àngels Soler, 2na ; Leticia Peiró, 3ra i Neus Mulet ,4ta.

Entre altes assumptes, es va aprovar que dos corporatius exerciran una dedicació exclusiva amb una retribució de 40.000 i 35.000 euros bruts anuals i dos parcial de 17.500 euros bruts anuals. La proposta va prosperar amb els vots a favor de Compromís i PSOE i els vots en contra del PP. L’alcalde, Josep F. Signes i el 1r tinent d’Alcaldia, Antonio J. Signes tindran la dedicació exclusiva i els regidors, Àngels Soler i Joan Vicent Vallés la dedicació parcial.

Respecte als portaveus dels diferents partits,  Maite Signes serà la portaveu del PP; Àngels Soler, la portaveu de Compromís; Antonio José Signes la portaveu de PSPV.

També es va donar compte en el plenari de les delegacions genèriques de l’Alcaldia que conserva Planificació, gestió urbana i Habitatge; Hisenda, Serveis Socials, Medi Ambient, Emergència climàtica i Transició Ecològica i Personal;

i delega a Antonio José Signes Costa, Esports, Turisme i Comerç, Educació, Residents i Serveis Municipals; Àngels Soler Fornés, Cultura, Patrimoni, Normalització Lingüística, Empresa Municipal; Joan Vicent Vallés Roselló, Seguretat Ciutadana, Emergències i Mobilitat, Comunicació, Misteri de Reis, Gent Gran, Cementeri i Sanitat; Neus Mulet Mulet, Dona, Joventut.i infància; Yolanda Leyda, cultura festiva, Benestar animal, Igualtat i polítiques de gènere i LGTBIQ+; i Letícia Monfort, Fons Europeus, Innovació i Transparència.

A més es va aprovar la periodicitat de les sessions, que seran l’últim dimarts de cada mes, així com les atribucions i composició de les comissions informatives, la constitució d’una mesa de contractació i el nomenament dels representants municipals en òrgans de representació corporativa. Així com l’assignació econòmica dels grups polítics que serà de 300 euros fixes i 20 variables depenent del nombre de regidors, i les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions que serà de 100€ per plenari, 100 per Junta de Govern i 50 per comissions informatives.

Històric de noticies