presentaprojecte

La proposta “Això és així(na)” presentada per l’equip format per Jaume Monfort Signes i Sergio Rodríguez López ha guanyat el concurs d’idees per a adequar la zona verda de Les Sorts dotat amb 3.000 €.

Amb el concurs, convocat per l’Ajuntament, es pretenia seleccionar el millor projecte per a dur a terme l’adequació de l’antic camp de futbol de Les Sorts. Així, entre les idees presentades, el jurat format per tècnics i representants de tots els grup polítics municipals ha escollit esta proposta que, seguint les bases del concurs, presenta l’execució de l’obra organitzada en dues fases en funció de l’assignació pressupostaria per a cadascuna d’elles. “Cada fase és d’ús independent i permet la utilització i obertura a l’ús públic de la totalitat de la zona verda, fins a l’execució de la següent fase”.

Morfort i Rodríguez han presentat a l’alcaldessa, Maite Signes, el projecte que han definit com “viable i realista” ja que s’han utilitzat preus de mercat. Per això, expliquen, han afegit una 3a fase que arreplega aquelles obres de millora que poden dur-se a terme per a complementar les fases 1 i 2.

Maite Signes ha expressat la seua voluntat d’iniciar la primera fase de les obres el més prompte possible per millorar l’accés, crear la zona verda i augmentar els usos que actualment se li dona a l’espai.

Per al director del projecte, Jaume Monfort, “ ha sigut tot un repte”, ja que, segons ha explicat , l’equip ha sigut conscient en tot moment que es compta amb un pressupost limitat  per la urbanització UE1 LES SORTS.

A pesar de les limitacions, ha argumentat que es tracta d’“un espai concebut per a un poble inspirat en el propi poble.” És a dir, es reprodueix en l’espai la estructura del municipi amb les tres vies de comunicació que marquen la fisiognomia de la població: la via, la carretera i el riu. Així, es presenten tres camins de textures diferents, “La carretera d’asfalt, per al trànsit més intens, la forma lògica d’arribar-hi, vorellada de margallons amb les seus palmes. Les vies del tren amb taulons de fusta, discorrent baix l’alineació de palmeres. Finalment un riu amb el llit sec, representat per formigó que s’emplena de l’aigua de pluja. Camins que creen sendes per descobrir l’espai, que conviden a passejar, a gaudir dels aromes, a contemplar el paisatge i serveixen per comunicar zones i usos.”

Històric de noticies