vistagata

 

L’Ajuntament de Gata va aprovar ahir en plenari rebutjar les pretensions de l’empresa contractada per finalitzar les obres de d’urbanització Gata Residencial,  Bertolin SAU,  que sol·licita la resolució de contracte i una indemnització i comunicar-los que reinicien les obres, tal com ja se’ls va notificar a febrer de 2015, que es troben paralitzades per causes imputables al contractista i director d’obra.

Tots els grups municipals van estar d’acord amb la necessitat de finalitzar les obres de la urbanització i donar solució a un problema que ve de llarg.

En el plenari ordinari també es va aprovar, per unanimitat, la creació d’una Comissió Local d’Aigües formada per un representant de cada grup polític i personal tècnic per afrontar possibles problemes en època de sequera i buscar solucions conjuntes.

Un altra de les decisions que es va prendre va ser la  modificació de les encomanes de gestió dels serveis d’Ecoparc, Escoles Municipals Esportives i Escola Municipal de Música a la societat municipal SòlGata amb l’augment de la dotació pressupostària per adaptar-se al cost real del servei.

Històric de noticies