El dia 22 de setembre tindrà lloc la jornada de presentació dels TALLERS PARTICIPATIUS PER A L’IMPULS ECONÒMIC DE GATA amb ecoturisme, turisme actiu i turisme rural.

En ella detallarem el contingut dels tallers que desenvoluparem a Gata en les pròximes setmanes.

Va dirigida a persones emprenedores, comerciants i hostalers, joves amb inquietuds relacionades amb el turisme i l’ecoturisme, propietaris de vivendes sense habitar, ciutadania en general que vulga aportar idees per al desenvolupament del municipi o la comarca

Per què et pot interessar?

Perquè consisteix a treballar i crear un projecte de futur de desenvolupament local, amb l’ajuda i entrenament d’un formador i la participació dels assistents, que afavorisca l’impuls econòmic de Gata.

Coneixeràs que és el turisme, l’ecoturisme i el turisme actiu, els possibles recursos i potencialitats de Gata i de la província, i participaràs en la construcció d’un destí comú “GATA”.

Es tracta d’un projecte finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a través de la convocatòria de subvencions a ajuntaments, organismes autònoms depenents i entitats locals menors de la Província d’Alacant per a la realització d’actuacions comnpreses dins l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2021 (Línia 3 – promoció econòmica)

Inscriu-te a la jornada de presentació en el següent enllaç: https://docs.google.com/forms/d/18mF0iC2UwDheEI_JebXc0nDK78tF2fYOey3XUObptFY/edit

o contacta amb Creama Gata per a més informació: 96 575 62 63 – adl@gatadegorgos.org

Històric de noticies