?????????????

L’Ajuntament de Gata va acollir , ahir, una reunió informativa sobre el Polígon Plans amb la intenció de donar-li l’impuls definitiu perquè puga ser una realitat.

Equip tècnic i el regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, Jaume Monfort, van informar dels tràmits realitzats fins al moment i la situació real del projecte al propietaris de terrenys i als veïns que van voler informar-se.

Es va explicar que per a poder continuar la tramitació s’han de realitzar canvis en la proposta actual per tal d’aconseguir el vist i plau del Ministeri de Foment. La solució passa per triar una de les tres opcions plantejades per l’equip tècnic.

En aquest punt es va demanar la participació dels propietaris perquè expressaren les seues preferències i així buscar el projecte més adient per al municipi

A partir d’aquest acord, l’equip de govern confia que s’accelerarà l’aprovació definitiva del projecte del Polígon Plans.

Es pot consultar la informació de la reunió al següent enllaç:

https://www.gatadegorgos.org/poligon-plans-gener-16/

Històric de noticies