Serveis que es presten:

 • Protegir les autoritats de la corporació local i vigilància i custòdia d’edificis i instal·lacions municipals.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accidents de circulació al nucli urbà.
 • Policia Administrativa en quant a les Ordenances, Bans i la resta de disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència cooperant amb els diferents departaments municipals.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això.
 • Realitzar campanyes d’educació viària.
 • Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública.
 • Dur a terme diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixen a evitar la comissió d’actes delictius.
 • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establerta per la Llei.
 • Realitzar servei com a Policia de Barri, atenent horari comercial.
 • Vigilar els espais públics i col·laborar amb altres Cossos Policials en matèria d’Ordre Públic quan siguen requerits per a això.
 • Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de gènere.
 • Atenció personalitzada al ciutadà tant via telefònica com presencial a la via pública o Repten de la Policia.

Contacte:

Telf.:

965 75 74 32 ,

629 666 222

Emergències: 112

policialocal@gatadegorgos.org

 

Unitats de la Policia

 • Prefectura.
 • Atestats i Informes.
 • Medi Ambient.
 • Unitat de Trànsit.
 • Violència domèstica.
 • Educació viària.

Fitxa tècnica Policia Local

Personal Tretze efectius
Direcció

C/ Duquesa de Almodovar, Nº 3, 03740, Gata de Gorgos (Alicante)

 

Tel. 965 75 74 32
e-mail: policialocal@gatadegorgos.org

Dotació d’equips Dos automòbils: SEAT Altea y Nissan Patrol
Alertes
Cap / Responsable Rafael Bover Carrals
Horaris Ininterromput
Població 5.392

 

Temps de resposta a qualsevol requeriment d’actuació urgent, en qualsevol punt del terme municipal amb arribada al lloc dels fets en un temps màxim de 10 minutos. Intervenció a les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrites en l’àmbit penal amb un percentatge de participació del 60%. Intervenció en les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrites en l’àmbit administratiu amb un percentatge de participació del 70%. Atenció i tracte acurat en totes les actuacions que afecten els ciutadans amb un índex de satisfacció del 70% amb especial suport a les víctimes que necessiten ajuda, assessorament sobre els tràmits a seguir i informació sobre els serveis municipals a la seua disposició. Resolució a la Comissaria de Districte de tot tipus de reclamacions, suggeriments i informacions amb una ràtio d’eficiència del 80%. Recollida, en un temps màxim d’espera de 5 minuts, de Reclamacions i Suggeriments així com les efectuades en Via Pública, fixant-se un termini màxim de resposta a l’interessat de 15 días. Atenció telefònica personalitzada des de les Comissaria de Districte resolent els requeriments no urgents amb un índex de satisfacció del 80%, amb total confidencialitat i amb possibilitat d’accés a altres serveis d’urgència.

Prevenció i millora de la seguretat per mitjà d’un compromís de patrulla a peu en les hores centrals del matí i la tarda, recollint tots els suggeriments de veïns respecte a les incidències Municipals.

Cartes de serveis

Normativa Reguladora

 • Llei Orgànica de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, Llei 2/1986, de 13 de març.
 • Llei 6/1999, del 19 d’abril de Policies locals i de Coordinació de les Policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la norma-marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
 • Ordenances per al Règim Interior del Municipi de Gata de Gorgos.

Compromís de Qualitat

 1. Temps de resposta a qualsevol requeriment d’actuació urgent, en qualsevol punt del terme municipal, amb un desplaçament al lloc dels fets en un temps màxim de 10 minuts.
 2. Mediació i cooperació davant totes aquelles incidències en què siga necessària la intervenció d’equips de Bombers, Protecció Civil i serveis Sanitaris.
 3. Prevenció i millora de la seguretat per mitjà d’un compromís de patrulla a peu en les hores centrals del matí i la tarda, recollint tots aquells suggeriments de veïns respecte a les incidències municipals.
 4. Compromís d’observança i posterior avís davant problemes dels principals i essencials serveis municipals, com són enllumenat i neteja pública, anticipant-se i informant de tals avatars en el 90% dels casos, per tal que es restableixen els mateixos en les formes establertes.
 5. Intervenció en les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrita en l’àmbit penal amb un percentatge de participació del 30%.
 6. Intervenció en les actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana inscrita en l’àmbit administratiu amb un percentage de participació del 50%.
 7. Atenció i tracte correcte en totes les actuacions que afecten els ciutadans amb un índex de satisfacció del 60%, amb especial suport a les víctimes que necessiten ajuda, i, assessorament sobre els tràmits a seguir i informació sobre els serveis municipals a la seua disposició.
 8. Atenció telefònica personalitzada resolent els requeriments no urgents amb un índex de satisfacció del 70% amb total confidencialitat, i amb possibilitat d’accedir a altres serveis d’urgència.
 9. Vigilància del Medi Ambient, amb especial observança a les zones forestals de la població, control d’abocaments, vigilància de zones agrícoles i col·laboració en matèria urbanística.
 10. Vigilància del compliment d’aquests compromisos de qualitat.