S’ha acceptat la participació de l’Ajuntament de Gata en la convocatòria provincial del “Pla Conjunt d’Ocupació. Anualitat 2013”, i s’han publicat les bases en el BOP núm. 164 del 29 d’agost.

Este Pla es du a terme entre la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Gata, i té com a objectiu afavorir la contractació de persones desocupades de Gata, inscrites de forma ininterrompuda almenys des de l’1 de març del 2013.

La subvenció per cada contracte, realitzat per un període mínim de 3 mesos amb una jornada de almenys 25 hores setmanals, ascendirà a 1.125€. Els contractes hauran de realitzar-se abans de l’1 d’octubre en centres de treball radicats en la província d’Alacant.

L’Ajuntament de Gata atorgarà un màxim de 3 subvencions, per un total de 3 contractes de treball de persones desocupades de Gata.

Les empreses interessades hauran de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Gata, en el departament d’Afic-Creama, abans del 30 d’octubre del 2013.

Poden consultar les bases de la convocatòria i descarregar els impressos de sol·licitud en el següent enllaç https://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=8&cen=142&Not=41

Històric de noticies