Finalment, el 29 de septembre, Gata festeja a Sant Miquel Arcàngel patró de la parròquia amb actes religiosos.