Serveis que es presten:

entrada escola musica
 • Atendre la demanda de cultura musical, a fi de despertar vocacions i aptituds que desemboquen en una posterior integració en les agrupacions musicals del municipi de Gata de Gorgos.
 • Fomentar, des de la infància, el coneixement i apreciació de la música.
 • Oferir ensenyament de música a tots els alumnes sense tenir en consideració la seva edat.
 • Adequar la programació de l’ensenyament als interessos, dedicació i ritme d’aprenentatge de l’alumne/a.
 • Fomentar en l’alumnat l’interès per la participació en agrupacions vocals i instrumentals.
 • Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes que per la seua capacitat, especial talent i interès, tinguen aptituds i voluntat d’accedir a estudis reglats de caràcter professional.
 • Propiciar i fomentar les actuacions en públic de l’alumnat, com a part indispensable d’una educació musical íntegra.

Contacte:

Calle Aromes, 4 (Casal de la Música)

03740 Gata de Gorgos

Horaris

Els horaris estan adaptats perquè no interferisquen en el tasca diària de l’alumnat, ja siga estudis o treball.

Assignatures que s’imparteixen

 • Iniciació a la Música.
 • Llenguatge Musical.
 • Llenguatge Musical i Instrument per a adults.
 • Conjunt Coral.
 • Flauta.
 • Clarinet.
 • Saxòfon.
 • Trompeta.
 • Trompa.
 • Trombó.
 • Tuba.
 • Piano.
 • Guitarra.
 • Percussió.
 • Violí.