Serveis que es presten:

Volem que ens expliques els teus projectes empresarials i poder col·laborar amb tu.

L’Agència del Creama de Gata de Gorgos obri les portes per ajudar a tota persona que necessite de la nostra col·laboració, tant empresaris, com a emprenedors o persones en situació de desocupació.

L’objectiu prioritari de l’Agència de Desenvolupament Local de Creama Gata, és donar suport a totes les iniciatives personals i/o empresarials per incrementar el desenvolupament econòmic i social del municipi, i així millorar el benestar social dels ciutadans i ciutadanes.

Volem donar resposta a les teues preguntes i assessorar-te per portar endavant els nous projectes empresarials.

 

 

Contacte:

Personal: Rosa M. Alemany Rodrigo

Direcció: Centre Social. –   C/ La Bassa, s/n  –  Tel. 965 75 62 63 – Fax. 965 75 66 35

Email: adl-gata@creama.org

Horaris: De dilluns a divendres, matins de 9-14

logo CREAMA

Àrees de treball:

– Formació: dirigida tant a demandants d’ocupació com a treballadors que vulguen millorar la seua formació.

– Creació i manteniment d’empreses: La principal funció d’aquest servei és l’assessorament i l’orientació, tant per als emprenedors que acudixen a Creama amb un projecte, amb una idea o iniciativa empresarial, com per als empresaris que pretenen mantenir, millorar o canviar la seua activitat econòmica.

– Inserció Socio-Laboral: Amb aquest servei es pretén orientar i recolzar al demandant d’ocupació en la cerca de treball.

– Promoció i Desenvolupament Comarcal:

 • Dissenyar i implantar programes orientats a aprofitar al màxim els recursos socio-econòmics locals.
 • Promoure noves alternatives que contribuïsquen al creixement de l’ocupació.
 • Captar recursos econòmics – ja siguen locals, nacionals o comunitaris- per poder implantar diferents programes.

Qui és el que va a Creama? Tota persona que necessite orientació sobre el mercat de treball, tinga idea de muntar una empresa, necessite formar-se en algun camp professional, trobe problemes d’inserció laboral.

Estem disposats a escoltar qualsevol iniciativa o idea perquè tenim la capacitat d’ajudar a enfocar cada projecte. Comptem amb una acreditada experiència professional, tenim els mitjans i coneixem les vies.

Estem esperant-te perquè tots tenim la mateixa meta, perquè tots junts fem que la comarca prospere.

Què és el CREAMA?

Història del CREAMA

Al novembre de 2004 es va començar amb la contractació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local i es va habilitar una oficina per poder començar a oferir-vos els serveis bàsics d’una Agència de Desenvolupament Local. A més, el dia 1 de març de 2005 ens incorporem al Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA), i finalment el dia 11 d’abril de 2005, va ser inaugurada la nostra oficina pel President de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Actualment, s’està habilitant una nova Agència, dins del Centre Social, que comptarà amb dos despatxos per poder oferir nous serveis, com el Centre Associat al SERVEF, que es pretén instal·lar pròximament.

Què és el CREAMA?

Creama és una entitat sense ànim de lucre, fundada amb el clar propòsit de dinamitzar l’activitat econòmica i social de la Marina Alta. El nostre treball va encaminat a cuidar l’entorn, a fomentar la riquesa i el benestar de les seues gents.

És una entitat que naix amb vocació de servei a aquelles persones i col·lectius de la Marina Alta que més necessiten del suport de les institucions públiques.

En Creama sabem que el factor humà és la clau de l’impuls econòmic que necessita la nostra comarca, per això, centrem tot l’esforç a promoure la formació, crear noves empreses, descobrir noves ocupacions, recuperar activitats econòmiques tradicionals de la nostra terra, etc. En definitiva, lluitem per oferir oportunitats i alternatives a tots els homes i dones que acudixen a nosaltres.

A qui va dirigit?

A l’Agència pot acudir tota persona que:

 • Necessite orientació sobre el mercat laboral.
 • Posseïsca una idea per crear una empresa.
 • Tinga necessitat de formar-se en algun camp professional.
 • Trobe problemes d’inserció laboral.

Volem estar amb tu per informar-te de tot el que et preocupa, i orientar-te perquè trobes la eixida laboral o formativa que necessites.

Estem disposats a escoltar qualsevol iniciativa o idea perquè tenim la capacitat d’ajudar a enfocar cada projecte. Comptem amb una acreditada experiència professional, tenim els mitjans i coneixem les vies. En Creama t’estem esperant perquè tots tenim la mateixa meta, perquè tots junts fem que la comarca prospere.

Si vols col·laborar amb nosaltres vine a Creama, junts ho podrem aconseguir.

Principals funcions de l’Agència

 • Acompanyament Tècnic en la iniciació de projectes empresarials, informant i assessorant sobre la viabilitat tècnica i financera
 • Informació i Orientació a les persones aturades per afavorir la seua inserció socio-laboral a través de la intermediació laboral.
 • Recolzar l’associacionisme empresarial per desenvolupar projectes i iniciatives comunes en benefici de l’activitat econòmica de la localitat.
 • Orientació, informació i assessorament de Programes Formatius comarcals, tant per a la gent aturada com per a la que està treballant.
 • Oferir suport i promoure noves alternatives de treball com a font important de la nostra economia.