CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES INDIVIDUALITZADES AL
TRANSPORT, PER AL CURS 2021-2022, PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN
ESTUDIS D’ENSENYAMENTS REGLATS (UNIVERSITARIS, DE BATXILLERAT,
CICLES FORMATIUS O ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS) QUE NO
PUGUEN REALITZAR-SE EN EL MUNICIPI DE GATA DE GORGOS

20220811_Publicació_Anunci CONVOCATORIA AJUDES TRANSPORT 2022 bis

Històric de noticies