encorp15 salarijove15

L’Ajuntament de Gata ha contractat cinc persones a traves de diferents subvencions de foment de l’ocupació.

Per una banda, s’han realitzat tres contractacions subvencionades per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, a través del Servef. Es tracta del Programa d’ocupació pública d’interés general i social (EMCORP) finançat amb fons procedents del Servici Públic d’Ocupació Estatal. S’han concedit dos subvencions: la contractació d’una persona, durant 3 mesos a mitja jornada per a recolzament de la Tourist Info de Gata, amb un import de 2.045,38€; i s’han contractat dos persones, per a manteniment de l’espai turístic de la Font de la Mata, durant 1 mes i 13 dies, amb un import de 4.000€.
Per altra banda, a través Programa d’Ocupació Pública SALARI JOVE 2015 s’ha contractat a dos persones a jornada parcial, un tècnic d’esports i un enquestador per actualitzar la base de dades de les empreses. Els contractes, que tenen una duració de 6 mesos, s’han iniciat l’1 de juliol i finalitzaran el 31 de desembre de 2015. La subvenció, de 11.444,06€, cobreix la totalitat de les despeses.
El procés de selecció s’ha realitzat entre els candidats remesos pel Centre Servef de Dénia i aplicant els barems segons les instruccions del Dr. General del Servef.

Histórico de noticias