Tablón de Anuncios
RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

A través de la RESOLUCIÓ del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per la qual es concedeixen les subvencions per al foment del valencià en l’àmbit municipal 2022 de la Consellera d’Educació, Cultura i Esport, s'ha concedit a...

Tablón de Anuncios
CONCESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE GATA DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS PER A LA PROMOCIÓ SOCIAL, EQUIPAMENT I VEHICLES 2022 DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

CONCESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE GATA DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS PER A LA PROMOCIÓ SOCIAL, EQUIPAMENT I VEHICLES 2022 DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

6 RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, EATIM YMANCOMUNIDADES, PARA PROMOCIÓN SOCIAL, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS 2022. [embeddoc url="https://www.gatadegorgos.org/wp-content/uploads/2022/10/20220923_bop-23-09-2022-CONCESSIO-SUBVENCIO-1.pdf"...

Tablón de Anuncios
Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic provocat per la COVID-19 a pimes, micropimes, autònoms i professionals, finançades per la Excma. Diputació d’Alacant. Anualitat 2022. És objecte d'aquestes condicions,...

Histórico de noticias