L’Ajuntament aprova desbloquejar l’obra del carrer La Bassa

Després de 8 anys amb l’obra parada, l’Ajuntament de Gata va aprovar, en el plenari de 2 de novembre, sol·licitar a la diputació d’Alacant poder contractar directament les obres de Condicionament de la xarxa de aigua potable del Carrer la Bassa per un import de 512.362,53 per poder desbloquejar-la.

Aquesta obra estava inclòs en el pla de cooperació 2026 i després de diferents problemes per escometre les obres, Ajuntament i Diputació han arribat a l’acord que la gestió i contractació de l’obra la faça el propi ajuntament amb el projecte aprovat per la diputació.

A més a més, també es va aprovar per unanimitat, sol·licitar a la Diputació d’Alacant que s’incloga en el pla d’inversions Planifica el projecte de realització de noves dotacions, serveis i  coberta del Parc Enric Valor. Es tracta de construir noves instal·lacions i condicionar les existents per crear un espai versàtil i cobert amb serveis, magatzem, bar, .. i una pèrgola per crear un espai d’ombra o de protecció davant de les inclemències meteorològiques per donar servei a totes les activitats que ja es realitzen en aquest espai, així com un escenari.

Com a complement, es realitzarà una instal·lació fotovoltaica i enllumenat interior i exterior, dotació d’àrees de jardí i millorar el mobiliari urbà.

 En aquesta sessió es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern la pujada del l’Ibi, impost de tracció mecànica i  l’actualització de l’ordenança de residus sòlid urbans

Aquesta pujada ve obligada per l’augment dels costos dels serveis i  energètics per  a l’hora d’elaborar els pressupostos per al pròxim anys poder seguir mantenint els serveis municipals.

Respecte a l’IBI, s’aplicarà el tipus de 0,95% que suposaria una pujada anual de 76 euros per una vivenda mitjana ( 120/130 m2)

Amb la ordenança de RSU, l’ajuntament acompleix la normativa europea i s’avança a la data límit de actualitzar la taxa per cobrir les despeses que genera.

En tot cas, es mantindran les bonificacions existents parant especial atenció als col·lectius més vulnerables.

En la sessió que es va celebrar ja en el mes de novembre, els tres grups municipals es van unir per presentar una moció contra la violència de gènere que es van encarregar de llegir les regidores Vanessa Castillo, Letícia Monfort i Neus Mulet.

Histórico de noticias