L’Ajuntament de Gata de Gorgos ha aprovat per unanimitat l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos econòmics, tècnics, etc. d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament. Gata de Gorgos ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcalde Josep Francesc Signes i al primer tinent d’alcalde Antonio José Signes, com a titular i suplent respectivament.

El municipi de la Marina Alta, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, manifesta la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscient de la seua transcendència en la construcció d’una societat més humana, justa, sostenible i democràtica. L’Ajuntament de Gata de Gorgos assumeix, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació de Gata, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 141, sent d’aquests 132 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, continuant amb la tendència d’increment de socis. També s’incrementa la presència al Fons d’entitats locals de la província d’Alacant.

El president del Fons i regidor de Vila-real, Álvaro Escorihuela, ha expressat la seua satisfacció per l’adhesió de Gata de Gorgos “que consolida el creixement del Fons a la província d’Alacant i reforça el compromís del municipalisme alicantí solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, l’alcalde de Gata de Gorgos, Josep Francesc Signes, ha incidit en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari del seu municipi i del seu veïnat, així com del compromís que aquest té amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

Histórico de noticias